bip.gov.pl
A A A K
Entropia BIP

Instrukcja korzystania z BIP

Ustawa z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi. Wyjątek stanowią informacje niejawne.


Na prawo dostępu do informacji publicznej składają się uprawnienia do:


  • uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej,

  • wglądu do dokumentów urzędowych,
  • 
dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie.Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:


  • ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,

  • udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej,
  • 
wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu.Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej.
 Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać. 
Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie musi składać wniosku pisemnego.

Do nawigacji po stronie Biuletynu Informacji Publicznej służy menu przedmiotowe dostępne po lewej stronie witryny. Jest ono podzielone na kategorie, które grupują informacje z poszczególnych działów tematycznych. W celu ułatwienia odnalezienia informacji, w ramach kategorii utworzone zostały podkategorie. Na każdej podstronie istnieje możliwość wydrukowania zawartej treści.Opublikował: Mariusz Jodko
Publikacja dnia: 25.01.2019
Podpisał: Mariusz Jodko
Dokument z dnia: 25.01.2019
Dokument oglądany razy: 1 508