bip.gov.pl
A A A K
Entropia BIP

Dostęp do pozostałych informacji publicznych

Wymagane dokumenty:


Wniosek o udzielenie informacji publicznej. Opłaty:


Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli urząd będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca powinien być poinformowany o wysokości opłaty. (art. 15 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. nr 112, poz. 1198)Miejsce złożenia dokumentów:


Sekretariat - ul. Rzeźnicza 4, 50-129 Wrocław

Termin załatwienia sprawy:


Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.Jednostka odpowiedzialna:


Wydział organizacyjnyTryb odwoławczy:


W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.Podstawa prawna:


Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. nr 112, poz. 1198.Opublikował: Mariusz Jodko
Publikacja dnia: 28.01.2019
Podpisał: Mariusz Jodko
Dokument z dnia: 25.01.2019
Dokument oglądany razy: 616