bip.gov.pl
A A A K
Entropia BIP

Przedmiot działalności

Podstawowym celem działalności Galerii jest pozyskiwanie, przygotowanie i inspirowanie społeczeństwa do czynnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości, głównie poprzez upowszechnianie różnych dziedzin kultury a także sztuki profesjonalnej i amatorskiej, działalność edukacyjną oraz dokumentację dóbr kultury.


Przedmiotem działania Galerii jest w szczególności:

— tworzenie warunków dla realizacji różnorodnych projektów i inicjatyw twórczych,
— promowanie i kreowanie nowych zjawisk artystycznych,
— współpraca i wymiana kulturalna z instytucjami kultury, szkolnictwem artystycznym, środowiskami twórczymi Wrocławia, w kraju i za granicą,
— archiwizowanie i dokumentowanie zdarzeń artystycznych,
— tworzenie materialnych i technicznych możliwości obiegu informacji kulturalnej.Opublikował: Mariusz Jodko
Publikacja dnia: 27.01.2019
Podpisał: Mariusz Jodko
Dokument z dnia: 25.01.2019
Dokument oglądany razy: 2 054